Volume 6 Number 9 (Sep. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 9 (Sep. 2011) >
Volume 6 Number 9 (Sep. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Fei Yu, Xuange Peng, Juefu Liu, Jiexian Zeng, Chin-Chen Chang,
1629
1
Shang Gao1, Zaiyue Zhang2, Cungen Cao2
1632
2
Ruzhi Xu, Quansheng Wu, Peiguang Lin
1640
3
Cheng Zhang, Qing-sheng Zhu, Zi-yu Chen
1649
4
Yongheng Chen1, Wanli Zuo1, 2, Fenglin He1, Kerui Chen1
1655
5
Fai Wong, Sam Chao, Wai Kit Chan
1664
6
Wanqing Li1, Huawang Shi2
1672
7
Shang Gao1, Zaiyue Zhang2, Cungen Cao2
1680
8
Zhongxian Li1, Miao Jiang2, Gao Chen3, Qinglin Zha4, Guang Zheng1, 2
1688
9
Zhihong Li, Xue Bai
1696
10
Qiaorong Zhang1, Huimin Xiao2, Haibo Liu3
1705
11
Fei Zhu, Jiong Yang, Yong Zhou
1713
12
Zhihong Li, Guanggang Zhou
1721
13
Weihui Dai1, Yu You2, 3, Wenjuan Wang2, 3, Yiming Sun2, 3, Tong Li2, 3
1729
14
Neil Rubens1, Kaisa Still2, Jukka Huhtamaki3, Martha G. Russell4
1737
15
Jie-xian Zeng1, 2, Sheng Yu2, Xiang Fu1, Chao-xia Li3
1746
16
Xiaoyan Su1, 2, 3, Wen Jiang4, Jianling Xu5, Peida Xu3, Yong Deng1, 3, 6
1755
17
Zhihong Li, Fang Luo
1763
18
Liqiong Chen1, Guisheng Fan1, 2, Yunxiang Liu1
1771
19
Zhijian Wang1, Yuping Hu2, 3, Shaohua Li1, Dingguo Wei1
1779
20
Hongying Liu1, Guoyu Qian2, Yukiyasu Tsunoo3, Satoshi Goto1
1787
21
Dongjin Yu
1795
22
Yuping Hu1, Zhijian Wang1, Hui Liu2, Guangjun Guo3
1805
23
Chin-Feng Lee1, Ying-Hsuan Huang2, Chin-Chen Chang3, Tien-Chung Liu4
1813
24
Bin Liu1, Shifei Yang2, Lei Shi2, Xiaoguang Ding3, Qian Zhang2, 4
1821
25
Bin Liu1, Haizhen Shi2, Lei Shi2, Lin Wei3, Zhanhong Wang2, 4
1829
26
Tao Dong1, Wenqian Shang1, Haibin Zhu2
1837
27
Yinghua Xue1, Hongpeng Liu2
1844
28
Chunyu Ren
1851
29
Qian Zhang, Shengjun Zhong, Guanyu Jiang
1857
30
Jianli Dong1, Ningguo Shi2, Jianzhou Wang3
1866
31
Wenxue Tan , Jinju Xi, Xiping Wang
1873

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]