Volume 7 Number 6 (Jun. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 6 (Jun. 2012) >
Volume 7 Number 6 (Jun. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
1
Zhiyuan Zeng and Wenli Yang
1179
2
Xuebo Jin1, Jia Bao2, and Jingjing Du2
1187
3
Jingyang Wang1, Min Huang1, Haiyao Wang2, Liwei Guo1, and Wanzhen Zhou1
1195
4
Shuguang Li
1203
5
Huiying Gao and Xiuxiu Chen
1211
6
Kui Fang1, Lu-Ming Shen2, Xiang-Yang Xu3, and Jing Song1
1219
7
Yalin Song and Xin He
1227
8
Lijuan Zhou, Yuyan Chen, and Shuang Li
1234
9
Guanli Huang1 and Guanhua Huang2
1242
10
Qilin Li1 and Mingtian Zhou2
1250
11
Hongming Chen and Xiaocan Xiao
1258
12
Hui Chen
1265
13
Yanmei Li and Jingmin Wang
1273
14
Dan Liu1, Tianchi Yang2, and Liang Tan2
1281
15
Hui Liu 1and Guochao Sun2
1289
16
Richard Lai and Mohit Garg
1296
17
Tao Guo1 and Guiyang Li2
1307
18
Bo Ma1, Yating Yang1, Xi Zhou1, and Junlin Zhou2
1315
19
Tao Jiang and Xin Wang
1321
20
Wen-Wei Liao1, 2 and Rong-Guey Ho2
1329
21
Tien-Dung Cao1, Richard Castanet2, Patrick Felix2, and Kevin Chiew1
1338
22
Yun-Jie Xu1, Wen-Bin Li2, and Shu-Dong Xiu1
1351
23
Robert Meolic
1358
24
Yuanlong Chen, Dong Li, Peijun Ma
1367
25
Minlun Yan
1375
26
Liang Huai Yang1, Jian Zhou1, Jiacheng Wang1, and Mong Li Lee2
1385
27
Junki Matsuo1, Daisuke Kitayama1, Ryong Lee2, and Kazutoshi Sumiya1
1393
28
Zeeshan Pervez, Asad Masood Khattak, Sungyoung Leey, and Young-Koo Lee
1403
29
Mingjun Xin, Hanxiang Wu, and Zhihua Niu
1413
30
ZhanGang Hao
1421

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]