Volume 6 Number 2 (Feb. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 2 (Feb. 2011) >
Volume 6 Number 2 (Feb. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Zhou Qihai, Li Yan
1
Li Minbo, Li Hua
167
2
Shuai Wang1, Yindong Ji1, Shiyuan Yang2
175
3
Zhou Qihai, Li Yan
184
4
Jianqiang Li1, Yahui Lu1, Zhen Ji1, Hailong Pei2
193
5
Xu Yangjian1, Tu Daihui2, Du Haiyang1
201
6
Kong Huifang1, Ren Guoqing2, He Jizhu1, Xiao Benxian1
209
7
Dongjing Pan
217
8
Hu Guang1, Yuan Shengzhi2
225
9
Hengwu Li, Huijian Han, Zhenzhong Xu
233
10
Yufeng Zhu1, 2, Shijian Zhou2, Tieding Lu2
241
11
An Junxiu
249
12
Hongming Chen, Wenchuan Sun
257
13
Chen Hui
265
14
Liu Taian1, 2, Wang Yunjia1, Wang Yinlei2, Liu Wentong3
273
15
Yu Min1, Pubu Zhuoma2, Zhou Qihai2, Xu Jing2
281
16
Jeff Tian
289
17
Ahmed S. Ali1, Ashraf S. Hussein1, Mohamed F. Tolba1, Ahmed H. Yousef2
298
18
Preeti Paranjape-Voditel1, Umesh Deshpande2
306
19
Chang-ai Sun
314
20
Li-Ping Zhao1, Guang-Xue Yue1, 2, 3, De-Gui Xiao2, Xu Zhou1, Xiang Yu1, Fei Yu4
322

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency: Monthly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsw@iap.org
 • Nov 18, 2019 News!

  Papers published in JSW Vol 14, No 1- Vol 14 No 10 have been indexed by DBLP    [Click]

 • Jun 25, 2019 News!

  Vol.13, No.9 has been indexed by EI (Inspec).   [Click]

 • Aug 01, 2018 News!

  [CFP] 2020 the annual meeting of JSW Editorial Board, ICCSM 2020, will be held in Rome, Italy, July 17-19, 2020   [Click]

 • Jul 10, 2019 News!

  Vol 14, No.8 has been published with online version 4 original aritcles from 2 countries are published in this issue.   [Click]

 • Nov 18, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version 4 original aritcles from 4 countries are published in this issue    [Click]