Volume 6 Number 2 (Feb. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 2 (Feb. 2011) >
Volume 6 Number 2 (Feb. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Zhou Qihai, Li Yan
1
Li Minbo, Li Hua
167
2
Shuai Wang1, Yindong Ji1, Shiyuan Yang2
175
3
Zhou Qihai, Li Yan
184
4
Jianqiang Li1, Yahui Lu1, Zhen Ji1, Hailong Pei2
193
5
Xu Yangjian1, Tu Daihui2, Du Haiyang1
201
6
Kong Huifang1, Ren Guoqing2, He Jizhu1, Xiao Benxian1
209
7
Dongjing Pan
217
8
Hu Guang1, Yuan Shengzhi2
225
9
Hengwu Li, Huijian Han, Zhenzhong Xu
233
10
Yufeng Zhu1, 2, Shijian Zhou2, Tieding Lu2
241
11
An Junxiu
249
12
Hongming Chen, Wenchuan Sun
257
13
Chen Hui
265
14
Liu Taian1, 2, Wang Yunjia1, Wang Yinlei2, Liu Wentong3
273
15
Yu Min1, Pubu Zhuoma2, Zhou Qihai2, Xu Jing2
281
16
Jeff Tian
289
17
Ahmed S. Ali1, Ashraf S. Hussein1, Mohamed F. Tolba1, Ahmed H. Yousef2
298
18
Preeti Paranjape-Voditel1, Umesh Deshpande2
306
19
Chang-ai Sun
314
20
Li-Ping Zhao1, Guang-Xue Yue1, 2, 3, De-Gui Xiao2, Xu Zhou1, Xiang Yu1, Fei Yu4
322

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency: Monthly (2006-2019); Bimonthly (Since 2020)
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, Google Scholar, ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsw@iap.org
 • Dec 06, 2019 News!

  Vol 14, No 1- Vol 14, No 4 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Jun 22, 2020 News!

  Papers published in JSW Vol 14, No 1- Vol 15 No 4 have been indexed by DBLP    [Click]

 • Sep 30, 2020 News!

  The papers published in Vol 15, No 6 have all received dois from Crossref   [Click]

 • Aug 01, 2018 News!

  [CFP] 2020 the annual meeting of JSW Editorial Board, ICCSM 2020, will be held in Rome, Italy, July 17-19, 2020   [Click]

 • Sep 30, 2020 News!

  Vol 15, No 6 has been published with online version    [Click]