Volume 9 Number 10 (Oct. 2014)
Home > Archive > 2014 > Volume 9 Number 10 (Oct. 2014) >
Volume 9 Number 10 (Oct. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
1
Bo Ding, Xiao-yang Yu, Lu Liu
2499
2
Wenchong Shi1, Maohua Liu1, Peter Hendler2
2507
3
Xiang Chen, Zhaofei Tan, Jian Xia, Pengfei He
2514
4
Pengfei Ma, Rangding Wang, Diqun Yan, Chao Jin
2522
5
Xuchu Wang1, Yanmin Niub1, 2, Li-wen Tan3, Shao-Xiang Zhang3
2528
6
Rui Deng, Zuoning Chen
2538
7
Yoshinobu Tamura1, Shigeru Yamada2
2546
8
Jinyong Chang1, 2, Rui Xue1
2557
9
Damien Hanyurwimfura1, 2, Bo Liao1
2564
10
Changgeng Yu1, 2, Guixiong Liu1
2574
11
Mingzhe Li1, 2, Jinlin Wang1, Xiao Chen1, Jun Chen1
2579
12
Reza Nourjou1, Stephen F. Smith2, Michinori Hatayama1, Pedro Szekely3
2586
13
Fan Zhang, Zude Zhou, Wenjun Xu
2598
14
Yonghong Xie1, 2, Aziguli Wulamu1, 2, Xiaojing Hu1, 2, Xiaojie Zhu1
2607
15
Asif Qumer Gill
2614
16
MD. Sarwar Kamal, Mohammad Ibrahim Khan
2622
17
Yanrong Jiang, Weihua Li, Jingtao Yang
2628
18
Lihua Ruan, Yong Li, Yingjie Yu
2638
19
Houda Kaffela1, Naoufel Kraiem1, 2, Jamil Dimassi1, Zuhoor Al-Khanjari2
2645
20
Hong He
2651
21
Zhongping Zhang1, 2, Long He1, Shanshan Shi1
2658
22
Qiuping Jiang, Shanshan Wang, Kemeng Li, Feng Shao
2665
23
Ting Yan, Liejun Wang, Jiaxing Wang
2672
24
Wei Gan, Chao Ren, Xiaofei Wang, Xiaohai He
2678
25
Ming Huang1, Shujie Guo2, Xu Liang1, Xudong Song3
2685
26
Lei Yuan1, Lijuan Wang1, Dewang Chen1, Amie Albrecht2
2693
27
Ji Xu, Yeming Xiao, Jielin Pan, Yonghong Yan
2699
29
Yeming Xiao, Yujing Si, Ji Xu, Jielin Pan, Yonghong Yan
2706
29
Bing Liu1, 2, Xiaofeng Li1, He Zhao1, Yang Yang1, 2, Li Zhang3
2713
30
Peisen Yuan1, Haoyun Wang1, Jianghua Che1, Shougang Ren1, Huanliang Xu1, Dechang Pi2
2721
31
Xiaohong Wang1, Jianping Wu2
2732
32
Guangjun Cai2, Lei Zhang1, 2, Bin Zhao1, 2, Yong Liu1, 2
2741
33
Yuyan Jiang, Yuan Shao
2749
34
Yong Lv
2758
35
Zhong Lv1, Jinkan Du1, Wen-Tsann Lin2, Shen-Tsu Wang3, Chia-Ching Chang2, Meng-Hua Li4, Zheng-Han Zhuang3
2764

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]