Volume 9 Number 7 (Jul. 2014)
Home > Archive > 2014 > Volume 9 Number 7 (Jul. 2014) >
Volume 9 Number 7 (Jul. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
1
Sulan Zhang
1655
2
Taghi Javdani Gandomani, Hazura Zulzalil, Abdul Azim Abdul Ghani, Abu Bakar Md. Sultan, Khaironi Yatim Sharif
1666
3
Chao Liang1, Luokai Hu1, Zhou Lei2, Jushu Wang2
1679
4
Rigel Proc´opio Fernandes, Antonio Juarez Alencar, Eber Assis Schmitz, and Alexandre Luis Correa
1687
5
Hongbo Chen, Yila Su, Chuan Fan
1701
6
Yangping Li1, Xiaoheng Pan1, Tianming Hu1, Sam Yuan Sung2, Huaqiang Yuan1
1707
7
Malik M. Umar1, Mohammad Alshayeb2
1718
8
Rania Mzid1, 2, 3, Chokri Mraidha1, Jean-Philippe Babau2, Mohamed Abid3
1737
9
Hongqin Shi, Fangliang Lv, Yiqin Cao
1749
10
Xiaoli Wang, Yuping Wang, Kun Meng
1757
11
Xing Liu1, 2, Kun Mean Hou2, Christophe de Vaulx2, Chengcheng Guo1, Hongling Shi2, Bin Tian2
1767
12
Zhidong Wang1, Lichao Ye2, Wenfa Li3
1781
13
Seif Azghandi
1790
14
Shiliang Luo1, Lianglun Cheng2, 3, Bin Ren2, 3
1802
15
Zhengping Liang, Yiqun Cheng, Jianyong Chen
1810
16
Abraham Tesso Nedjo, Degen Huang, Xiaoxia Liu
1818
17
Wenjing Liao
1827
18
Fengying He, Shangping Zhong, Kaizhi Chen
1833
19
Qiuping Jiang, Fenfang Duan, Feng Shao
1841
20
Hengliang Shi1, Xiaolei Bai1, Chongguang Ren2, Changwei Zhao1
1848
21
Meng Yue, Zhijun Wu, Jin Lei
1854
22
Wei-long Chen1, Li Guo2, Wu He1, Wei Wu3, Xiao-min Yang3
1862
23
Lijun Cao1, Xiyin Liu1, 2, Haiming Wang1, 2, Zhongping Zhang1, 2
1868
24
Yi Sun, Zhen Hua, Li-hui Zou
1876
25
Huiying Gao, Susu Wang, Bofei Yang, Hangzhou Yang
1886
27
Peng Jia, Qi Gao, Xue Ji, Ting Xu
1894
27
Wei T. Sheu, Hieu D. Pham, Pin C. Tsai, Tuyen P. Nguyen, Hai P. Nguyen, Masatake Nagai
1903
28
Jing Wang1, Shan Wei2, Qian Xu2
1914
29
Renpu Li, Tao Yu, Chunjie Zhou, Hongbo Li
1922
30
Huayou Si1, Yun Zhao2
1930
31
Yun Zhao1, Huayou Si2, Qing Lang1
1941
32
Wei Jiang
1952
33
Xuanhua Xu1, Yue Xia1, Qiufeng Wang2, Haiming Zhao3
1960
34
Shuangyun Peng, Kun Yang
1969
35
Lin Sun1, 2, 3, Jiucheng Xu1, 2, Yangyang Liu1, 2
1976

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]