Volume 8 Number 4 (Apr. 2013)
Home > Archive > 2013 > Volume 8 Number 4 (Apr. 2013) >
Volume 8 Number 4 (Apr. 2013)
Article# Article Title & Authors Page
1
Dongbo Liu, Peng Xiao
761
2
Zhiliang Liu1, Xiaomin Zhao2, Jianxiao Zou1, Hongbing Xu1
768
3
Mamoona Humayun, Gang Cui
776
4
Liu Ban-teng1, Kai Zhou2, Chen You-rong1, Ren Tiao-juan1
785
5
Wan D. Bae1, Shayma Alkobaisi2, Sada Narayanappa3, Cheng C. Liu4
791
6
Yongfu Liu1, Jun Wang2, 4, Limei Zhang1, Dehao Zou3
802
7
Xiaojie Yuan, Xiangyu Hu, Dongxing Wu, Haiwei Zhang, Xin Lian
809
8
Lin Sun1, Jiucheng Xu2, Yuwen Hu3, Lina Du3
817
9
Hui Xu1, 2, Yongguo Yang2, Lei Mao1, Hongxia Xie1
827
10
Hong Zhu1, 2, Shifei Ding1, 3, Han Zhao1, Lina Bao1
834
11
Husheng Liao, Weifeng Shan, Hongyu Gao
842
12
Xusen Cheng, Zhao Li, Jing Li
852
13
Changda Wang, Tingting Gong, Patricia Ghann
860
14
Chenxi Lu1, Renfa Yang1, Shanshan Yang2, Fang Zhao2
868
15
Ming Zhang, Fuzhang Wang, Ping Li, Yingjie Wang
878
16
Liquan Han1, 2, Shufen Liu1, Zhengxuan Wang1
885
17
Laiwu Yin1, 2, Deyun Chen1, 2, Changcheng Li1, 2
893
18
Shanliang Pan1, QinJiao Mao2
900
19
Yanhong Li1, 2, Dong Wang1, Xiaonian Sun1, Zhenzhou Yuan2
908
20
Da-chuan Wei
916
21
Mingheng Zhang1, 2, Longhui Gang3
924
22
Dingcai Shen1, 2, Yuanxiang Li1
932
23
Songhua He1, Bo Li2
939
24
Wenbo Wang1, Xiaodong Zhang2, 3, Xiangli Wang4
947
25
Ping Ling1, Xiangsheng Rong2, Xiangyang You2, Ming Xu3
955
26
Xiangjun Zhao, Mei Lu
963
27
Ting-Ting Xu, Jian-Liang Peng, Fei Ding
971
28
Jing Shen1, Yusong Du2, 3
979
29
Guang Han1, Xi Cai2, Jinkuan Wang2
987
30
Aiying Lu122
995
31
Guan Wei
1003
32
Ziqiang Wang1, Xia Sun1, Lijie Zhang2, Xu Qian2
1011
33
Zetao Jiang, Qiang Wang, Yanru Cui
1019
34
Yuanwei Du, Wanchun Duan, Liang Xu
1027
35
Guoyuan Lin1, 2, Yuyu Bie1, Guohui Wang1, Min Lei3, 4
1035
36
Jianwei Wang1, 2, Zhongxiao Hao1, 3
1042

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]