Volume 5 Number 12 (Dec. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 12 (Dec. 2010) >
Volume 5 Number 12 (Dec. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editorial: Deng-Yiv Chiu, Chen-Shu Wang, Wen-Chih Chang
1
Wen-Jen Yu, Shrane Koung Chou
1317
2
Chi-Chung Lee
1323
3
Yung-Ping Fang, I-Hsien Ting
1327
4
Deng-Yiv Chiu1, Chi-Chung Lee1, Ya-Chen Pan2
1334
5
Da-Jinn Wang1, Chao-Ho (Thou-Ho) Chen2, Chien-Tsung Lee2
1342
6
Deng-Yiv Chiu1, Chen-Shu Wang2, Tien-Tsun Chung1
1349
7
Chih-Kun Ke1, Mei-Yu Wu2
1355
8
Wen-Chih Chang1, Te-Hua Wang2, Mao-Fan Li3
1363
9
Hui-Huang Hsu, Cheng-Wei Hsieh
1371
10
Ming-Hsiung Ying, Shao-Hsuan Huang, Luen-Ruei Wu
1378
11
Cobra Rahmani, Azad Azadmanesh and Lotfollah Najjar
1384
12
Lin Xin, Yuan Huiping, Luo Yabo
1395
13
Zhu Jun-wu1, 2, Jiang Yi1, Li Bin1, 3
1402
14
Deng Wei, Neng Wang
1409
15
Qing Wu, Chunbo Zhao
1417
16
Rui Xu1, Fengsheng Hou2
1425
17
Zhang Xuemin1, 2, Yang Bin2
1434
18
Mingli Zhang, Qingmin Kong
1442

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)
 • Frequency:  Quarterly
 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • APC: 500USD
 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]