Volume 5 Number 12 (Dec. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 12 (Dec. 2010) >
Volume 5 Number 12 (Dec. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editorial: Deng-Yiv Chiu, Chen-Shu Wang, Wen-Chih Chang
1
Wen-Jen Yu, Shrane Koung Chou
1317
2
Chi-Chung Lee
1323
3
Yung-Ping Fang, I-Hsien Ting
1327
4
Deng-Yiv Chiu1, Chi-Chung Lee1, Ya-Chen Pan2
1334
5
Da-Jinn Wang1, Chao-Ho (Thou-Ho) Chen2, Chien-Tsung Lee2
1342
6
Deng-Yiv Chiu1, Chen-Shu Wang2, Tien-Tsun Chung1
1349
7
Chih-Kun Ke1, Mei-Yu Wu2
1355
8
Wen-Chih Chang1, Te-Hua Wang2, Mao-Fan Li3
1363
9
Hui-Huang Hsu, Cheng-Wei Hsieh
1371
10
Ming-Hsiung Ying, Shao-Hsuan Huang, Luen-Ruei Wu
1378
11
Cobra Rahmani, Azad Azadmanesh and Lotfollah Najjar
1384
12
Lin Xin, Yuan Huiping, Luo Yabo
1395
13
Zhu Jun-wu1, 2, Jiang Yi1, Li Bin1, 3
1402
14
Deng Wei, Neng Wang
1409
15
Qing Wu, Chunbo Zhao
1417
16
Rui Xu1, Fengsheng Hou2
1425
17
Zhang Xuemin1, 2, Yang Bin2
1434
18
Mingli Zhang, Qingmin Kong
1442

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency: Monthly (2006-2019); Bimonthly (Since 2020)
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, Google Scholar, ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsw@iap.org
 • Dec 06, 2019 News!

  Vol 14, No 1- Vol 14, No 4 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Jun 22, 2020 News!

  Papers published in JSW Vol 14, No 1- Vol 15 No 4 have been indexed by DBLP    [Click]

 • Jun 22, 2020 News!

  The papers published in Vol 15, No 5 have all received dois from Crossref   [Click]

 • Aug 01, 2018 News!

  [CFP] 2020 the annual meeting of JSW Editorial Board, ICCSM 2020, will be held in Rome, Italy, July 17-19, 2020   [Click]

 • Jun 22, 2020 News!

  Vol 15, No 5 has been published with online version    [Click]