Volume 7 Number 12 (Dec. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 12 (Dec. 2012) >
Volume 7 Number 12 (Dec. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
1
Zhengwei Li, Zhengwei Li, Guojun Tan, Yuan Li
2657
2
Shenghui Shi, Qunxiong Zhu, Zhiqiang Geng, Wenxing Xu
2663
3
Bing Yang1, 2, Yan Liu2, 3, Guixin Ye4
2671
4
Zhihui Ge, Taoshen Li
2678
5
Ai-Wu Zheng1, 2, 3,Yu-Hui Gao2 , Yong-Ping Ma2 and Jian-Ping Zhou1
2687
6
Yechen Gui and Guijuan Zhang
2695
7
Hong Jiang1, 2, Yu Zhang2, Hong-Jun Liu1, Xiao-Hui Zhao2 and Chang Liu3
2703
8
Yinghua Han, Jinkuan Wang
2710
9
Guisheng Yin, Xiaohui Cui, Yuxin Dong, Jianguo Zhang
2717
10
Bo Yu1, 2, Haifeng Li1 and Chunying Fang1
2726
11
Shidi Miao1, Chunxian Teng2, Lu Zhang2
2734
12
Fei Xiao, Hexin Chen and Yan Zhao
2742
13
Kun Yu and Jianhong Chen
2749
14
Dafeng Chen1, Deyu Zhou2, Yuliang Zhuang1
2755
15
Kunlun Li, Miao Wang, Ming Liu, Ruining Xin, Pan Wang
2763
16
Junfeng Tian1, Ye Zhu2, 3 and Jianlei Feng2, 3
2771
17
Jing Yang1, Hua Jiang2
2779
18
Mengmeng Wang1, 2, Xianglin Zuo1, Wanli Zuo1, 2 and Ying Wang1, 2
2787
19
Xinwei Zheng
2794
20
Rui Zhang and Chunhua Ju
2800
21
Xiaohua Hu1, Xuan Zhou2, 3, 4, 5, Weihui Dai2, 3, 4, 5, Zhaozong Zhan2, 3, 4, 5 and Xiaoyi Liu2, 3, 4, 5
2808
22
Hui Liu
2816
23
Linquan Xie1, Ying Wang1, Fei Yu2, Chen Xu2, 3 and GuangXue Yue4
2823
24
Ping Ling1, Xiangsheng Rong2, Xiangyang You2, Ming Xu3
2832
25
Linghua Li1, Yining Liu2, Yongkui Liu1, Borut Žalik3
2840
26
Xin Wang1, Ying Wang2
2849
27
Rajeev Kaula
2857
28
Ming Cen, Qian Liu, Yi Yan
2866
29
Fayc¸al Bachtarzi1, Allaoua Chaoui1, Allaoua Chaoui2
2874
30
Jung-Sing Jwo1, Ting-Chia Chen1, Mengru Tu2
2886
31
Mingliang Hou, Yuran Liu
2894
32
Jin Li, Peihua Fu
2899

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]