Volume 7 Number 10 (Oct. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 10 (Oct. 2012) >
Volume 7 Number 10 (Oct. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Malin Song, Li Yang, and Kuangnan Fang
1
Linbing Tang1, Qingmei Tan1, and Kuangnan Fang2
2165
2
Yourui Huang, Liguo Qu, and Chaoli Tang
2169
3
Qifa Qu
2177
4
Zhiyi Guo and Zhousheng Zheng
2182
5
Tong Yang1, Ben-Chang Shia2, Jinrui Wei3, and Kuangnan Fang3
2189
6
Qingling Liu
2196
7
Hongling Wu and Cunzhang Duan
2205
8
Huayin Yu and Yanjuan Wu
2212
9
Li Yang1, Li Song1, Jing Han2, and Jinkai Li3
2217
10
Yourui Huang, Xiaomin Tian, and Jing Wang
2223
11
Qi’an Chen, Pengyu Fang, and Yuan Zhang
2229
12
Malin Song1, Ben-Chang Shia2, Hailiang Yao3, Wei Wang3, and Kuangnan Fang4
2236
13
Li Yang1, Li Song2, Jing Han3, and Jinkai Li4
2241
14
Hong Huang1 and Wenqiu Liao1
2247
15
Xuemei Zhang1 and Li Yang2
2252
16
Qunwei Wang1, Shilong Ge2, and Lin Jia3
2258
17
Xianguo Li1, Jing Yang2, and Xia Wang and Da Lei1
2263
18
Datchayani M1, Arockia Xavier Annie R2, Yogesh P2, and Benet Zacharias3
2269
19
Weili Kou1, 2, Cairong Yue3, and Shu Gan2
2278
20
Pengfei Li1, Jingxiong Huang1, Lixin Ye1, Yi Wang1, Zhijun Li, and Dongwei Li2
2286
21
Enzhi Ni1, Changle Zhou1, and Minjun Jiang2
2294
22
Hui Li and Zhanzhan Zhang
2301
23
Zi Ye, Xiaoping Jiang, and Zhenchong Wang
2309
24
Ban Wang, Weihua Zhou, and Jifeng Guo
2317
25
Liangyou SHU and Lingxiao YANG
2325
26
Jian Pan1, 2, Guohong Mao2, and Jinxiang Dong1
2333
27
Wu Zhi-jun1, Wang Minghua2, Zhang Haitao3, and Liu Xingchen3
2341
28
Xun WANG, Dingjun Huang, and Zhiyong Zhang
2349
29
Jun Hu, Yinghui Song, and Ye Sun
2357
30
Xiangde Zhang, Qingsong Tang, Hua Jin, Yue Qiu, and Yang Guo
2365
31
Lu Shan
2372
32
Jiuyuan Huo1, Hong Qu1, and Liqun Liu2
2379

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]