Volume 6 Number 8 (Aug. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 8 (Aug. 2011) >
Volume 6 Number 8 (Aug. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
1
Abbas Heydarnoori and Walter Binder
1381
2
Peng Xiao1, Zhigang Hu2
1395
3
Wenxue Tan, Xiping Wang
1403
4
Wei Liu, Jianxun Zeng
1409
5
Feng Zhao1, Qianqiao Hu1, Xiaolin Xu2, Runxi Zeng2, Yi Lin3
1417
6
Xiao Ying, Peng Xuange
1429
7
Bing Zhu1, Xu-yan Zhou1, Bin Tan1, Xue-mou Liu2
1437
8
Xijun Zhu, Chuanxu Wang
1445
9
WenFeng Feng, WenJuan Zhu
1452
10
Ning Zhao1, Rui Wang2
1460
11
Yun Liu, Xueying Liu, Chao Huang
1468
12
Fang Zhou1, 2, Guangxue Yue3, Jianguo Jiang1, Peizhen Wang2
1476
13
Qingzhang Chen, Yanqing Ou, Hang Sun
1484
14
Zhihong Li, Yuehui Chen, Guanggang Zhou, Xue Bai
1492
15
Wenjuan Wang1, 2, Weihui Dai2, Weidong Zhao2, Tong Li, Fei Yu3, Chen Xu3
1498
16
Fei Zhu, Hongjun Diao, Wei Huang
1506
17
Jie Zhao1, 2, Peiquan Jin3
1513
18
Ruilong Yang, Qingsheng Zhu, Yunni Xia
1521
19
Shanxiao Yang, Guangying Yang
1529
20
Mu-kun Cao
1537
21
Yueping Li, Yunming Ye, Xiaolin Du
1545
22
Zhangang Wang1, Suping Peng1, Tao Liu2
1554
24
Congfeng Jiang1, Xianghua Xu1, Jian Wan1, Jilin Zhang1, Yinghui Zhao2
1562
24
Qingzhang Chen1, Yujie Pei1, Yan Jin1, Hui zhou2
1570
25
Weidong Zhao1, Haifeng Wu1, 2, 3, 4, Weihui Dai1, 2, 3, 4, Wenjuan Wang1, 2, 3, 4, Guangxue Yue1, 2, 3, 4
1578
26
Ping He, Weidong Tao
1586
27
Zhibin Xue1, 2, Jianchao Zeng3, Caili Feng4, Zhen Liu5
1594
28
Fachao Li, Li Wang
1603
29
Kun Hou1, 2, Jigui Sun1, Wei Yang2, 3, Tieli Sun1, Ying Wang3, Sijun Ma4
1611
30
Wei Huang1, Fengchen Huang2, Jing Song2
1619

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]