Volume 6 Number 6 (Jun. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 6 (Jun. 2011) >
Volume 6 Number 6 (Jun. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Tianlong Gu, Shenghui Liu
951
1
Yan Zhang1, Luoming Meng2, Honghui Li1, Alexander Woehrer3, Peter Brezany3
953
2
Ming Li, Junli Gao
961
3
Shuli Han, Yujiu Yang, Wenhuang Liu
969
4
Qianjin Wei1, 2, Gu Tianlong1
977
5
Xiaoyun Chen, Jinhua Chen
985
6
Huifeng Sun, Yong Peng, Junliang Chen, Chuanchang Liu, Yuzhuo Sun
993
7
Zhanlin Ji1, Ivan Ganchev2, M´airt´ın O’Droma2
1001
8
Chengjie Gu, Shunyi Zhang, Yanfei Sun
1009
9
Ping Zhang, Xiaohong Hao, Hengjie Li, Weitao Xu
1017
10
Jackson Phiri1, Tie Jun Zhao1, Jameson Mbale2
1025
11
Li Jing, Chao Shao
1034
12
Zhenyu He
1042
13
Richard Lai1, Sajjad Mahmood2, Shaoying Liu3
1050
14
Lijie Zhao1, 2, Decheng Yuan1, Jian Tang2, Wei Wang2, Tianyou Chai2
1067
15
Qingyang Chen, Tongtong Chen, Huiying Yu, Jinze Song, Daxue Liu
1075
16
Wei Jiang
1082
17
Qian Chen, Kama Huang, Xiaoqing Yang, Ming Luo, Huacheng Zhu
1089
18
Jun Zheng1, 2, Qikun Zhang2, Shangwen Zheng2, Yuan Tan2
1096
19
Yongchang Ren1, Tao Xing2, Haijun Song3, Xiaoji Chen3
1103
20
Yihu Wu, Jiajia Li, Dan Yu, Haitao Cheng
1110
21
Hui Fan1, Yongliang Wang2, Jinjiang Li2
1117
22
Xin Zhang1, Li Yang1, 2, Yan Zhang1, Jinxue Sui1
1125
23
Lidong Zhai, Li Guo, Xiang Cui, Shuhao Li
1133
24
Xihong Su, Hongwei Liu, Zhibo Wu, Xiaozong Yang, Decheng Zuo
1140
25
Chunfeng Liu1, 2, Shanlin Yang1
1146
26
Jiexin Zhang
1154

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]