Volume 6 Number 5 (May 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 5 (May 2011) >
Volume 6 Number 5 (May 2011)
Article# Article Title & Authors Page
1
Daniel Amyot, Gunter Mussbacher
747
2
Guang Zheng1, 2, Jinzhao Wu3, 4, Aiping Lu2
769
3
Huimin Lu1, Liang Hu2, Gang Liu1
783
4
Fuqing Zhao1, 2, Chunmiao Wei1, Jizhe Wang1, Jianxin Tang1
791
5
Fuqing Zhao1, 2, Jizhe Wang1, Jianxin Tang1
798
6
Jin Yang1, Tang Liu2, Lingxi Peng3, XueJun Li1, Gang Luo1
806
7
Qian Zhao
814
8
Bao-jun Wang1, Jia-jun Wang2
819
9
Qingle Pang
826
10
Xiaoyong Wang1, Yuefeng Fang2
834
11
Yun-Jie Xu1, Shu-Dong Xiu2, Quan-Sheng Men2, Liang Fang2
842
12
Chen Yongqiang1, Zhang Yanqing2, Hu Hanping3, Ling Hefei4
849
13
Zhiwei Ni, Junfeng Guo, Li Wang, Yazhuo Gao
857
14
Shengqin Li, Le He
866
15
Qiang Niu, Xinjian Huang
873
16
Hao Liu1, 2, Xiaoming Tao3, Pengjun Xu1, Guanxiong Qiu2
880
17
Zhuo-ming Chen1, Wei-xin Ling2, Jian-hui Zhao2, Tao-tao Yao1
887
18
Jihong Pang1, 2, Genbao Zhang1, Guohua Chen1
894
19
Chunna Zhao1, Yu Zhao2, Liming Luo1, Yingshun Li3
901
20
Shengzhong Huang
908
21
Xiaoqin Zhang, Yu Rong, Jingjing Yu, Liling Zhang, Lina Cui
915
22
Guohua Chen1, 2, Genbao Zhang1, Jihong Pang1
923
23
Shaochong Feng, Yuanchang Zhu, Yanqiang Di
930
24
Li Shidan, Sun Liguo, Li Xin, Wang Desheng
937
25
Yan-e Duan
944

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]