Volume 8 Number 10 (Oct. 2013)
Home > Archive > 2013 > Volume 8 Number 10 (Oct. 2013) >
Volume 8 Number 10 (Oct. 2013)
Article# Article Title & Authors Page
1
Zhikun Zhao1, Pengfei Zhao1, Wei Li2
2391
2
Ou Ye, Jing Zhang, Junhuai Li
2397
3
Zongyu Song, Pengfei Cai, Jie Yang
2406
4
Natarajan Meghanathan
2412
5
Iyad Zayour1, Hassan Hajjdiab2
2425
6
Xiang Huang1, 2, Zhi-gang Chen1
2432
7
Wei Bu1, Kuanquan Wang2, Xiangqian Wu2, Xin Cui2, Qiushi Zhao2
2439
8
Lijun Cao1, Xiyin Liu1, Torkel Hans-Georg2, Zhongping Zhang3
2447
9
Cheng Peng1, 2, Lu-ming Yang1, 2, Jun-feng Man1, 2
2455
10
Nicholas Drouin, Mourad Badri, Fadel Touré
2462
11
Yu Zhou, Jiang Jiang
2474
12
Rong Liu, Jun Wen, Xin Wang, Yue Kang, Yu Zhang
2482
13
Ling-ling Pei, Zheng-xin Wang
2489
14
Hongxing Zheng, Kai Yu, Chuang Tu
2495
15
Xuefang Zhang1, 2, Renqun Huang3, Hong Chen2
2503
16
Yangguang Sun, Mingyue Ding
2511
17
Xiao Li1, Zhifeng Huang2, Haotian Li3
2517
18
Hongmin Xue1, Zhijing Liu2
2522
19
Hua Yan, Yang Lu, Yifan Wang
2529
20
Mayire Ibrayim1, Askar Hamdulla2, Dilmurat Tursun1
2535
21
Qiaoyan Zheng, Gangyi Jiang, Fen Chen, Zongju Peng, Feng Shao, Mei Yu
2541
22
Hai-yan Wang1, Sui-chang Wang2
2549
23
Yuelin Gao, Xia Chang, Yingzhen Chen
2554
24
Chaogai Xue
2562
25
Weiliang Liu1, Changliang Liu2, Liangyu Ma1, Yongjun Lin1, Jin Ma1
2569
26
Zhiqiang Wen, Yongxiang Hu, Wenqiu Zhu
2575
27
Beibei Hu, Gang Zong
2581
28
Jinbao Cai, Yalin Wu
2587
29
Shanshan Li
2594
30
Dan Liu, Jianmin Wang, Lijuan Zheng
2600
31
Lili Ding1, 2, Wanglin Kang1, Xinmin Liu1
2607
32
Hui Cai, ShengLin Li, Wei Wei
2612
33
Wu Peng, Ju Hehua
2620
34
Xianmin Yu, Rangding Wang, Diqun Yan
2628
35
Hai Yan1, 2, Zhi-zhong Liu3
2637
36
Kai Shuang, Kai Feng
2644
37
Hongwei Gao1, Zhe Liu2, Yueqiu Jiang2 Bin Li2
2652
38
Hongwei Chen, Chunhua Zhang, Xinlu Zong, Chunzhi Wang
2660
39
Hongwei Chen, Shuping Wang, Hui Xu, Zhiwei Ye, Chunzhi Wang
2669

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]