Volume 7 Number 3 (Mar. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 3 (Mar. 2012) >
Volume 7 Number 3 (Mar. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
1
Fei Pu1, 2
499
2
Abdullah Alrefae, Eric Pardede, Binh Viet Phan
508
3
Andreu Carminati, Rˆomulo Silva de Oliveira, and Lu´ıs Fernando Friedrich
516
4
Xiaodan Zhang
526
5
Li Shi1, 2, Shan-lin Yang1, 2, 3, Kai Lia1, 3, Ben-gong Yu1, 2
532
6
YuQing Yan, ShiXian Li, and WeiJun Sun
544
7
Yanqin Zhang1 and Xibei Yang2, 3
551
8
Toufik Messaoud Maarouk1, Djamel Eddine Saidouni1, and Mohamed Khergag2
564
9
Hanane Becha and Daniel Amyot
575
10
Lizhen Liu, Wentao Wang, Maohong Zhang
588
11
Song Zhao1, Yan Xu1, Hengjian Li2, and Heng Yang3
594
12
Min Wei
599
13
Lichen Zhang
608
14
Shaomei Yang1, Qian Zhu2, and Zhibin Liu1
620
15
Yu Bai, Wenqing Chen, and Kun Xue
626
16
LanFeng Zhou and Jian Jiang
632
17
Lijuan Huang1 and Jie Yu2, and Xingwang Huang2
638
18
Houxing Tang
644
19
Tanggong Chen, Youhua Wang, and Jianwei Li
651
20
Qian Zhang, Ming Li, Xuesong Wang, and Yong Zhang
657
21
Yonghui Wang, Xiaoyu Song, and Shoujin Wang
663
22
Xianwu Hu
670
23
Jialei Tan1, Yushu Xie2, and Tong Wang1
678
24
Yan Lin1 and Yan Shuo2
683
25
Changfeng Yuan1, Guibing Pang2, and Wanlei Wang3
691
26
Ruliang Xiao
699
27
Xue-Yao Gao1, Chun-Xiang Zhang2, Ming-Yuan Ren3, Shang-Min Gao4,Yong Liu5
705
28
Juan Liu1, Yajun Liu2, Wei Pan3,Xianghong Sun4,and KanZhang4
712
29
Zhenchao Wang and Pei Du
718

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]