Volume 8 Number 2 (Feb. 2013)
Home > Archive > 2013 > Volume 8 Number 2 (Feb. 2013) >
Volume 8 Number 2 (Feb. 2013)
Article# Article Title & Authors Page
1
Lu Ren
259
2
Sylvia L. Osborn, He Wang
266
3
Lijun Lun1, Xin Chi1, Xuemei Ding2
276
4
Xianghua Fu, Chao Wang, Zhiqiang Wang, Zhong Ming
286
5
Yuxia Lei1, Jingying Tian2, Baoxiang Cao1
296
6
Nianmin Yao, Jinzhong Chen, Shaobin Cai
302
7
Yuran Liu, Mingliang Hou
310
8
Lejun Gong1, 2, Yunyang Yan1, Xiao Sun2
316
9
Xuan Song1, Shuai Qiu2, Liping Du1, Xiaobing Liu1, Jie Chen1
320
10
Jehad Al Dallal
327
11
Hui Li1, Hui Zhang1, Hai Zhao2, Wei Cai2
337
12
Zhongwen Liu
344
13
Bo Jiang, Zhiyuan Luo
351
14
Liangmin Guo, Yonglong Luo, Zhengzhen Zhou, Meijing Ji
357
15
Xiaoyan Zhu, Qinbao Song, Zhongbin Sun
361
16
Jianxi Fu1, Yuanlue Fu2
367
17
Aihua Wu
375
18
Layla Hasan1, Emad Abuelrub2
387
19
Ziping Ma1, 2, Baosheng Kang1, Bin Xiao3, Jinlin Ma1, 2
397
20
Peng Li, Junhao Wen, Junping Dong
404
21
Liangli Zhen, Peng Xi, Dezhong Peng
410
22
Mengzhao Yang1, 2, Kuanquan Wang1, Lei Zhang1
418
23
Yihua Lan1, Yong Zhang1, Haozheng Ren1, Chao Yin2
426
24
Bing Gao, Jianpei Zhang
435
25
Peigang Guo, Yongquan Zhou, Qian Xiao
443
26
Weikang Qian, Chao Guo, Junhui Mei
451
27
Rui Chen1, Fangfang Peng1, Yuanyuan Luo1, Mohammad Reza Alsharif2
459
28
Weipeng Zhang, Suqin Zhao
466
29
Weitian Lin1, Xingsheng Gu1, Zhigang Lian2, Yufa Xu2, Bin Jiao2
472
30
Lu Huang, Hai-shan Chen, Ting-ting Hu
480
31
Hui Feng1, Zeqi Yu2
488
32
Chunyan Han1, 2, Jianzhong Qiao2, Yunxiao Wang1, Yixian Liu1, Zhiliang Zhu1
495

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]