Volume 3 Number 8 (Nov. 2008)
Home > Archive > 2008 > Volume 3 Number 8 (Nov. 2008) >
Volume 3 Number 8 (Nov. 2008)
Article# Article Title & Authors Page
Jason C. Hung
1
1
Chuan-Feng Chiu, Steen J. Hsu, Sen-Ren Jan
3
2
Xiangfeng Luo, Kai Yan and Xue Chen
11
3
Po-Zung Chen1, Chu-Hao Sun1, Shih-Yang Yang2
19
4
WenYing Guo
27
5
Runhe Huang1, Kei Nakanishi1, Jianhua Ma1, Bernady O. Apduhan2
34
6
Han-Bin Chang1, Hsuan-Pu Chang2, Jason C. Hung3
42
7
Chun-Liang Hsu, Wei-Bin WU
49
8
Jason C. Hung1, Chun-Hong Hwang2, Yi-Chun Liao3, Nick C. Tang4, Ta-Jen Chen4
57
9
Ding-Jung Chiang1, 2, Hwei-Jen Lin1, Timothy K. Shih3
65
10
Wen-Hsing Kao, Jason C. Hung and Victoria Hsu
73

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]