Volume 7 Number 1 (Jan. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 1 (Jan. 2012) >
Volume 7 Number 1 (Jan. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
1
Mingfu Wang
1
2
Jun Chu 1 and Guimei Zhang2
9
3
Kaiji Liao and Junqin Luo
17
4
Haifeng Li, Ning Zhang, and Zhixin Chen
25
5
Dan Liu 1, and Shengchen Li2, Tianchi Yang2
33
6
Kaiji Liao and Huihui Xiong, Donghai Ye, Chunyang Zhang
41
7
Dingjun Chen and Kaiteng Wu
49
8
Peiqiang Chen
55
9
Jun Zhou1 and Keiichi Watanuki 2
61
10
Ling Xiang and Aijun Hu
68
11
Xinyu Duan1 and Weijun Chen2
75
12
Wei Chen1, Ji-zheng Wu2, Qing Li3, and PengHui Rong3
81
13
Fu Qing Zhao1, XinYing Li2, QiuYu Zhang2, and Jonrinaldi3
88
14
Li Xinwu
95
15
Ying ZHANG, Xiaoming LIU, Zhixue WANG, and Li CHEN
102
16
Jun Hu and Yang Yu
110
17
Shaobo ZHONG1 and Zhongshi HE2
118
18
Ma Yan, 1, Liang Yuan-yuan2, and Li Ming-yong1
125
18
Ma Yan, 1, Liang Yuan-yuan2, and Li Ming-yong1
125
19
Lin Du1, Guorong Xiao2, and Daming Li1
133
20
Ping Hu, Changsheng Wang, Baojun Li, and Mingzeng Liu
141
21
Bin Li, Yan Xu, Jun Wu, Junwu Zhu
149
22
Nabil EL KADHI, Karim HADJAR, and Nahla EL ZANT
156
23
Zhiwu Wang1 and Yanhui Zhang2
161
24
Zhikun Zhao1 and Wei Li2
169
25
Jui-Fa Chen, Ying-Hong Wang, Jingo Chenghorng Liao, and Chen-An Wang
176
26
Antonio Juarez Alencar, ´ Erica Castilho Gr˜ao, Eber Assis Schmitz, Alexandre Luis Correa, and Otavio H. S. Figueiredo
186
27
Chao Shao and Yongqiang Yang
196
28
Chengying Mao
204
29
Amir Hossein Ghapanchi1, Aybuke Aurum2, and Farhad Daneshgar3
212
30
Mohammad Reza Keyvanpour1 and Fereshteh Azizani2
220
31
Xinpan YUAN, Jun LONG*, Zuping ZHANG, Yueyi LUO, Hao Zhang, Weihua Gui
228
32
Hassan Hajjdiab and Al Shaima Taleb and Jauhar Ali
237
33
Yongqiang ZHANG, Jing XIAO, and Shengjuan SUN
243

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]