Volume 5 Number 10 (Oct. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 10 (Oct. 2010) >
Volume 5 Number 10 (Oct. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editorial: Feng Gao, Bin Wang, Deyun Yang, Junhu Zhang, Shifei Ding
1
Yanzhong Jin1, Xiaoyuan Bao2
1052
2
Jinhe Wang, Jing Zhao, Bing Yan
1060
3
Huijian Han1, 2, 3, Caiming Zhang1, 2, 3
1068
4
Jianli Dong1, Ningguo Shi2
1077
5
Jing Zhang, XinGuang Li
1084
6
Hong Yang, Rong Chen, Ya-qing Liu
1091
7
Qing Yin, Fei Huang, Liehui Jiang
1099
8
Meng Lan, Ting-rong Xu, Ling Peng
1107
9
Wang Cheng-gang1, Wang Zi-zhen2
1114
10
Peng Ling, Xu Ting-rong, Lan Meng
1121
11
Imtiaz Ahmad1, Muhammad K. Dhodhi2, Ishfaq Ahmad3
1128
12
Huan-Chao Keh, Ding-An Chiang, Chih-Cheng Hsu, Hui-Hua Huang
1137
13
Neeraj Suri1, Purnendu Sinha2
1144
14
Irfan Syamsuddin1, Junseok Hwang2
1162
15
Imane Boussebough, Ramdane Maamri, Zaïdi Sahnoun
1170

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]