Volume 5 Number 10 (Oct. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 10 (Oct. 2010) >
Volume 5 Number 10 (Oct. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editorial: Feng Gao, Bin Wang, Deyun Yang, Junhu Zhang, Shifei Ding
1
Yanzhong Jin1, Xiaoyuan Bao2
1052
2
Jinhe Wang, Jing Zhao, Bing Yan
1060
3
Huijian Han1, 2, 3, Caiming Zhang1, 2, 3
1068
4
Jianli Dong1, Ningguo Shi2
1077
5
Jing Zhang, XinGuang Li
1084
6
Hong Yang, Rong Chen, Ya-qing Liu
1091
7
Qing Yin, Fei Huang, Liehui Jiang
1099
8
Meng Lan, Ting-rong Xu, Ling Peng
1107
9
Wang Cheng-gang1, Wang Zi-zhen2
1114
10
Peng Ling, Xu Ting-rong, Lan Meng
1121
11
Imtiaz Ahmad1, Muhammad K. Dhodhi2, Ishfaq Ahmad3
1128
12
Huan-Chao Keh, Ding-An Chiang, Chih-Cheng Hsu, Hui-Hua Huang
1137
13
Neeraj Suri1, Purnendu Sinha2
1144
14
Irfan Syamsuddin1, Junseok Hwang2
1162
15
Imane Boussebough, Ramdane Maamri, Zaïdi Sahnoun
1170

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency: Monthly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsw@iap.org
 • Aug 21, 2019 News!

  Papers published in JSW Vol 14, No 1- Vol 14 No 8 have been indexed by DBLP    [Click]

 • Jun 25, 2019 News!

  Vol.13, No.9 has been indexed by EI (Inspec).   [Click]

 • Aug 01, 2018 News!

  [CFP] 2019 the annual meeting of JSW Editorial Board, ICCSM 2019, will be held in Barcelona, Spain, July 14-16, 2019.   [Click]

 • Jul 10, 2019 News!

  Vol 14, No.8 has been published with online version 4 original aritcles from 2 countries are published in this issue.   [Click]

 • Sep 12, 2019 News!

  Vol 14, No 10 has been published with online version 4 original aritcles from 2 countries are published in this issue    [Click]