Volume 5 Number 1 (Jan. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 1 (Jan. 2010) >
Volume 5 Number 1 (Jan. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Zhou Qihai, Liu Qiang
1
Zhou Qihai, Li Yan
1
2
Junjie Wu, Xiaohui Pan, Xuejun Yang
11
3
Zhiming Xu1, 2, Yu Wang1, Jingguo Zhu1
20
4
Du Gen-yuan1, 2, 3, Miao Fang1, 3, Tian Sheng-li2, Guo Xi-rong1, 3
28
5
Qi Xin, Chen Jianjian
36
6
Qi Xiangwei, Yusup Abaydulla
44
7
Yao Jubiao1, 2, Jiang Keyu3, Yao Chaoyi4
54
8
Qin Jing1, Zhao Hua-wei2
65
9
Liu Hongjian1, Guo Defeng1, Zhou Quan1, Nagamatsu Kenji2, Sun Qinghua2
73
10
Yang Lin, Sun Wei, Zhao Chi-long, Tu Hong lei
81
11
Liang Hao1, 2, Zuo Wan-Li1, 3, Ren Fei1, 3
89
12
Yang Huanchun
99
13
Yao Fang1, 2, Wang Wenyong1, 2, Zhong Shaochun1, 2, Tian Ye3, Chang Yang4, Gong Runtao5
107
14
Zhao Qiang and Chen Danyan
115
15
Chen Wenyu, Wang Xiaobin, Cheng Xiaoou, Sun Shixin
123

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]