Volume 5 Number 1 (Jan. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 1 (Jan. 2010) >
Volume 5 Number 1 (Jan. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Zhou Qihai, Liu Qiang
1
Zhou Qihai, Li Yan
1
2
Junjie Wu, Xiaohui Pan, Xuejun Yang
11
3
Zhiming Xu1, 2, Yu Wang1, Jingguo Zhu1
20
4
Du Gen-yuan1, 2, 3, Miao Fang1, 3, Tian Sheng-li2, Guo Xi-rong1, 3
28
5
Qi Xin, Chen Jianjian
36
6
Qi Xiangwei, Yusup Abaydulla
44
7
Yao Jubiao1, 2, Jiang Keyu3, Yao Chaoyi4
54
8
Qin Jing1, Zhao Hua-wei2
65
9
Liu Hongjian1, Guo Defeng1, Zhou Quan1, Nagamatsu Kenji2, Sun Qinghua2
73
10
Yang Lin, Sun Wei, Zhao Chi-long, Tu Hong lei
81
11
Liang Hao1, 2, Zuo Wan-Li1, 3, Ren Fei1, 3
89
12
Yang Huanchun
99
13
Yao Fang1, 2, Wang Wenyong1, 2, Zhong Shaochun1, 2, Tian Ye3, Chang Yang4, Gong Runtao5
107
14
Zhao Qiang and Chen Danyan
115
15
Chen Wenyu, Wang Xiaobin, Cheng Xiaoou, Sun Shixin
123

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency: Monthly (2006-2019); Bimonthly (Since 2020)
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, Google Scholar, ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsw@iap.org
 • Dec 06, 2019 News!

  Vol 14, No 1- Vol 14, No 4 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Jun 22, 2020 News!

  Papers published in JSW Vol 14, No 1- Vol 15 No 4 have been indexed by DBLP    [Click]

 • Sep 30, 2020 News!

  The papers published in Vol 15, No 6 have all received dois from Crossref   [Click]

 • Aug 01, 2018 News!

  [CFP] 2020 the annual meeting of JSW Editorial Board, ICCSM 2020, will be held in Rome, Italy, July 17-19, 2020   [Click]

 • Sep 30, 2020 News!

  Vol 15, No 6 has been published with online version    [Click]