Volume 4 Number 3 (May. 2009)
Home > Archive > 2009 > Volume 4 Number 3 (May. 2009) >
Volume 4 Number 3 (May. 2009)
Article# Article Title & Authors Page
1
C. M. Prashanth and K.C. Shet
175
2
Xin He and Xiaolin Gui
183
3
Qizhi HE
191
4
Claus Pahl and Yaoling Zhu
199
5
Yang Lu1, Jiguo Li1, and Junmo Xiao2
210
6
Xiaojun Ye1, Zhiwu Zhu1, Yong Peng2, and Feng Xie2
218
7
Muhammad Faheem, Naveed Ramzan, and Shahid Naveed
226
8
Zheng Xiaoping1, Wu Chunxia1, Tian Dong2, and Zhang Xiaoshuan2
232
9
Pingjing Lu, Yonggang Che, and Zhenghua Wang
240
10
Ozgul Unal and Hamideh Afsarmanesh
248
11
Shaomei Yang1, Rui Zhang2, and Zhibin Liu1
262

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]