Volume 6 Number 12 (Dec. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 12 (Dec. 2011) >
Volume 6 Number 12 (Dec. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Xianchao Zhang, Feng Xia
2329
1
Erzhou Zhu, Haibing Guan, Guoxing Dong, Yindong Yang, Hongbo Yang
2331
2
Haibing Guan, Erzhou Zhu, Kai Chen, Ruhui Ma, Yunchao He, Haipeng Deng and Hongbo Yang
2341
3
Hongying Zheng, Meiju Hou, Yu Wang
2350
4
Yong Piao, Xiu-kun Wang
2361
5
Xiaowen Chen1, 2, Shuming Chen1, Zhonghai Lu2, Axel Jantsc2
2369
6
Xin Chen, Xubin He, He Guo, Yuxin Wang
2379
7
Meng Zhang1, Yi Zhang2, Jijun Tang3, Xiaolong Bai1
2391
8
Yunlong Xu, Zeng Zhao, Weiguo Wu, Yixin Zhao
2399
9
Xinyue Liu1, 2, Fenglong Ma2, Hongfei Lin1
2407
10
Jing Qin1, 2, Hongfei Lin1, Xinyue Liu1
2416
11
Xinyue Liu1, 2, Hongfei Lin1, Ye Tian2
2421
12
Jie Chen1, Wenxin Liang1, Haruo Yokota2
2426
13
Guowei Wu, Feng Xia, Lin Yao, Yan Zhang, and Yanwei Zhu
2434
14
Ruixin Ma1, Guishi Deng2, Xiao Wang2
2441
15
Yu Liu1, Xiaoxi Ling1, 2, Zhewen Shi1, Mingwei Lv1, Jing Fang1, Liang Zhang1
2449
16
Bin Li, Lingjun Zhao, Junwu Zhu, Jun Wu
2456
17
Maryam Kheirkhahzadeh1, Mohammad G. Dezfuli2
2464
18
Qu Ming-Cheng, Wu Xiang-hu, Yang Xiao-zong
2472
19
Xiao-juan Ban, Dong-qin Han, Tian Jin
2479
20
Zhi Yang, Budan Wu, Junliang Chen, Pingli Gu
2486
21
Xiangguo Cheng1, Lifeng Guo1, 2, 3, Chen Yang1, 2, 3, Jia Yu1, 2, 3
2495
22
Antonio Juarez Alencar, Rafael Alcemar do Nascimento, Eber Assis Schmitz, Alexandre Luis Correa, Ang´elica F. S. Dias
2500
23
Mahmoud O. Elish, Mojeeb Al-Khiaty, Mohammad Alshayeb
2508
24
Ming-Yang Chang1, Chien-Chou Shih3, Ding-An Chiang2, Chun-Chi Chen2
2515
25
Xiaobo Zhang1, Lianglun Cheng1, Quanmin Zhu2
2521
26
Qinghua Luan1, Changjun Zhu2
2528

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]