Volume 4 Number 9 (Nov. 2009)
Home > Archive > 2009 > Volume 4 Number 9 (Nov. 2009) >
Volume 4 Number 9 (Nov. 2009)
Article# Article Title & Authors Page
1
Ying Su1, Jie Peng1, Zhanming Jin2
915
2
Yanhong Cui, Renkuan Guo, and Danni Guo
925
3
Hassan M. Elkamchouchi1, Mohammed Nasr2, and Roayat Ismail2
935
4
Benoˆıt Combemale1, Xavier Cr´eguty2 Pierre-Lo¨ıc Garochez3 Xavier Thirioux2
943
5
Lin Liu, Xinbao Liu, Hao Cheng, Ying Guo, Shanlin Yang
959
6
Li Tan1, Yuanda Cao1, Minghua Yang2, Jiong Yu3
968
7
Jianyong Chen, Qiuzhen Lin and Qingbin Hu
976
8
Jie Yang, Sheng sheng Yu, and Jingli Zhou
984
9
Ahmet Soylu1,2, Patrick De Causmaecker1, 2 Piet Desmet1
992
10
Xinsheng Zhang
1014
11
Zhou Xiang-bing1, 3, Luo qi2
1022
12
Peiyu Liu, Zhenfang Zhu, Lina Zhao
1032
13
Guiwu Wei and Wende Yi
1037

General Information

ISSN: 1796-217X
Frequency: Monthly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jsw@iap.org
 • May 11, 2018 News!

  Papers published in JSW Vol. 13, No. 1- Vol. 13 No. 3 have been indexed by DBLP.   [Click]

 • Dec 22, 2017 News!

  [CFP] 2018 the annual meeting of JSW Editorial Board, ICCSM 2018, will be held in Nice, France, July 17-19.   [Click]

 • Dec 22, 2017 News!

  Vol.12, No.6 has been indexed by EI (Inspec).   [Click]

 • Mar 30, 2018 News!

  Vol 13, No. 3 has been published with online version 6 original aritcles from 4 countries are published in this issue.    [Click]

 • Apr 30, 2018 News!

  Vol 13, No. 4 has been published with online version 5 original aritcles from 4 countries are published in this issue.    [Click]