Volume 7 Number 5 (May. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 5 (May. 2012) >
Volume 7 Number 5 (May. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
1
Zhanlin Ji1, Damien Meere2, Ivan Ganchev2, and Máirtín O’Dróma2
935
2
Hao Tang1, Wenjing Liu2, Wenjuan Cheng2, and Lei Zhou2
943
3
Jia Lv1, 2
951
4
Xuejun Li, Ke Wang, and Lingli Jiang
959
5
Bin-jun Cai1, 2 and Xiao-hong Nian1
966
6
Zhihong Jin and Qi Xu
974
7
Jing Peng and Yan Ma
982
8
Pan He1, Junhao Wen1, Kaigui Wu1, Peng Li1, Haijun Ren2
990
9
Liu-bai Li
998
10
Li Chen1, Zi-lin Song1, Ying Zhang1, and Ning Zhou2
1006
11
Xintao Xia, Leilei Gao, and Jianfeng Chen
10014
12
Anping Zhao1 and Yu Yu2
1022
13
Jia-Ze Sun1, 2, Guo-Hua Geng1, Shu-Yan Wang2, and Ming-Quan Zhou3
1030
14
Chao Lin, Xinhui Cui, Kai Cheng, and Songsong Yu
1038
14
Chao Lin, Xinhui Cui, Kai Cheng, and Songsong Yu
1038
15
Dajiang Lei, Qingsheng Zhu, Jun Chen, Hai Lin, and Peng Yang
1045
16
Ping Yu and You Yang
1052
17
YunXia Liu1, 2, Zhitang Li2, and Xiaojing Ma2
1059
18
Wenguang HOU1, Mingyue DING1, and Xudong LAI2
1066
19
Zhiwei Ye1, Zhengbing Hu2, Xudong Lai3, and Hongwei Chen1
1074
20
Lichen Zhang
1083
21
ZhanGang Hao
1094
22
Jie Xiao, Yan Zhu, JinLing Luo, and FenShi Zeng
1099
23
Jitender Choudhari1 and Dr. Ugrasen Suman2
1103
24
Xiang-Hu Wu, Ming-Cheng Qu, Zhi-Qiang Liu, and Jian-Zhong Li
1109
25
Lijun Lun1, Xin Chi1, and Xuemei Ding2
1121
26
Yong Yang1, Wei-min Zhang1, 2, and Hong-lei Xie1
1129
27
Johan G. Granstr¨om
1136
28
Deqing Wang, Hui Zhang, Rui Liu, Mengxiang Lin, and Wenjun Wu
1149
29
Danilo H. F. Menezes, Marco T. Chella, and Hendrik T. Macedo
1155
30
Haifeng Wang2, 3 and Qingkui Chen1, 2
1164
31
Jianli Dong1, Ningguo Shi2, and Yanyan Chen1
1171

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]