Volume 7 Number 4 (Apr. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 4 (Apr. 2012) >
Volume 7 Number 4 (Apr. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Dongye Sun and Ran Chen
1
Lijuan Zhou and Zhang Zhang
727
2
Xiao Xue1 and Zhe Wei2, and Zhifeng Zeng2
733
3
Wei Zhan and Zhiqing Luo
741
4
Shih-Ming Pi, Hsiu-Li Liao, Su-Houn Liu, and Su-Houn Liu
745
5
Zheng Liu1, 2, Hua Yan1, 2, and Huijian Han2
749
6
Yong Xu and Qiqi Hu
757
7
Wenjun Zhang
765
8
Guoxiang Yao1, Quanlong Guan2, and Kaibin Ni2
773
9
Fangzhou Liu 1and You Zhou2
779
10
Cheng-jun Chen1 and Yi-qi Zhou2
786
11
Kuo-Hsiung Liao and Hao-En Chueh
792
12
Haiwang Cao1 and Chaogai Xue2
798
13
Xingyu Jiang1, Xueyan Sun1, Shijie Wang1, and Rui Wang2
804
14
Wenxing Li and Liming Lian
810
15
Hanning Wang1, Weixiang Xu2, and Chaolong Jia2
814
16
Lichen Zhang
823
17
Kun Bai1, Shaoxi Li1, Tao Liu1, and Jing Tian2
835
18
Cui Jin, Naijia Liu, and Li Qi
844
19
Yiwen Liang, Huan Yang, Jun Fu, and Chengyu Tan
849
20
Yun-peng Zhang1, Xia Lin1, Qiang Wang1, and Richard O. Sinnott2
856
21
Ankit Chaudhary1, Jagdish L. Raheja2, and Shekhar Raheja3
861
22
Su Yu Jon1 and J. Brewster2
870
23
Yiqiang Li and Zhiliang Zhu
878
24
Chih-Hao Liu and Jason Jen-Yen Chen
884
25
Hui Wang
895
26
Rui Zeng1 and Ying-yan Wang 2
904
27
Guojun Song, Xiaodong Mu, and Haijing Zhang
913
28
Gang Zhang1, 2, Jian Yin2, Xiaomin He1, and Lianglun Cheng1
919
29
Zhengwei Ma1 and Jinkun Zhao2
927

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)
 • Frequency:  Quarterly
 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • APC: 500USD
 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]