Volume 8 Number 8 (Aug. 2013)
Home > Archive > 2013 > Volume 8 Number 8 (Aug. 2013) >
Volume 8 Number 8 (Aug. 2013)
Article# Article Title & Authors Page
1
Qunhui Wu1, Shilong Ma1, Hao Wang2
1809
2
Yongtao Hao1, Peng Dai1, Diming Lou2
1818
3
Fanfeng Zeng, Guofeng Zhang, Jin Jiang
1827
4
Na Xue, Suling Jia, Jinxing Hao, Qiang Wang
1835
5
Jingyang Wang, Huiyong Wang, Dongwen Zhang, Wanzhen Zhou, Pengpeng Zhang
1843
6
Yu Zhang, Feng Liu
1851
7
Bai-qing Sun, Shan Xiong, Kun Tang
1859
8
He Du, Jian Wang
1867
9
Jingling Yuan, Xuyang Miao, Lin Li, Xing Jiang
1875
10
Rongliang Luo1, Xiao Peng2, Qianxi Lv3, Minghui Wu1, Bin Peng1, Shuoping Wang1, Ming Guo1
1881
11
Tao Xu1, 2, Xiaolu Ding1, Jianfu Li1
1889
12
Rui Chen1, Yuanyuan Luo1, Mohanmad Reza Alsharif2
1897
13
Xiaoyu Li1, Lei Li2
1906
14
Xuedan Jia1, Xiaopeng Yuan2, Lixia Meng3, Liangmin Wang1, 3
1914
15
Yuan Zhou, Qiang Zhu, Huifang Huang
1923
16
Miao Liu, Gengtong Hou, Ying Gao, Chunming Tang, Dongqing Xie
1932
17
Xiaoguang Zhou1, Bo Lv1, Mi Lu2
1943
18
Huihua Yang1, Lei Zhai2, Lingqiao Li2, Zhenbing Liu2, Yichen Luo2, Yong Wang2, Haiyan Lai3, Ming Guan3
1952
19
Wei Hu, Li Fu, Hongmei Zhang
1960
20
Yaping Zhang, Xu Chen
1968
21
Hong Bao, Yanying Xu
1976
22
Zhehuang Huang1, 2, Yidong Chen2, 3
1984
23
Liu Feng, Zhang Yu
1991
24
Zhunyang Pan, Caixia Liu, Shuxin Liu, Shuming Guo
2000
25
Ming Zhang
2008
26
Yi Liao1, Gangyi Jiang1, 2, Haibing Chen1, 2, Qiaoyan Zheng1, 2
2015
27
Yunna Wu, Yisheng Yang, Zhen Wang, Jianping Yuan
2023
28
Xiang Gao, Yue-fei Zhu, Jin-long Fei, Tao Han
2032
29
Kebin Huang1, 2, Ruimin Hu1, Zhen Han1, Tao Lu1, Junjun Jiang1, Feng Wang2
2039
30
Shuhua Xu
2047
31
Xueyi Li, Shoubo Jiang, Qingliang Zeng
2052
32
Tinggui Chen1, Guanglan Zhou2, 3
2058
33
Dongmei Han1, 2, Yonghui Dai1, Zhiyi Zhang1
2064
34
Liu Gongshen, Ding Xiaoyun, Su Bo, Meng Kui
2072
35
Zuo Chen, Kai Chen
2080
36
Lei Ding1, Fei Yu2, Zhenghua Yang1
2087
37
Chien-Min Lin1, Yu-Lung Hsieh1, Kuo-Cheng Yin1, Ming-Chuan Hung2, Don-Lin Yang1
2095

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]