Volume 7 Number 2 (Feb. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 2 (Feb. 2012) >
Volume 7 Number 2 (Feb. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
1
Jin Li
249
2
Shuqin Li1, Dongming Li1, and Xiaohua Yuan2
256
3
Haiyan Chen1, Jiandong Wang1, and Lirong Feng2
263
4
LiZhi Qin and QingSong Li
269
5
Jia Chen, Zheqiong Yan, Rui Gu
227
6
LanFeng Zhou and Jian Jiang
284
7
Jun Luo1, Hengyu Li1,3, Lei Li1, Shuping Li1,2, and Shaorong Xie1
290
8
Pengzhong Li1, Weimin Zhang2, and Can Chen2
296
9
Haigang Li1, Deming Wang1, and Yong Zhang2
303
10
Yanhong Qin and Guangxing Wei
308
11
Fachao Jiang, Molin Wang, and Lin Li
316
12
Huamao Gu, Jinqin Shi, and Xun Wang
322
13
Chun-Xiang Zhang1, Xue-Yao Gao2, Zhi-Mao Lu3, Da-Song Sun4, and Yong Liu5
332
14
Shaomei Yang1, Qian Zhu2, and Zhibin Liu1
339
15
Yu Bai, Wenqing Chen, and Kun Xue
346
16
Yan Lin, ZhiQuan Feng, Bo Yang, Wei Gai, and XianHui Song
352
17
Ying ZHANG, Xiaoming LIU, Zhixue WANG, and Li CHEN
358
18
Ming Luo, Chunhua Zou, and Jianfeng Xu
336
19
Cristiano Barros and Mark Song
374
20
Peng Xiao, Zhigang Hu, and Xilong Qu
382
21
Faheem Ahmed
389
22
Lijun Dong, Xiaojun Kang, and Maocai Wang
398
23
Karim O. Elish1 and Mohammad Alshayeb2
408
24
Xiaoyong Mei1, 2, Yiyan Fan1, Changqin Huang3, and Xiaolin Zheng4
420
25
Hang Qiu1, 2, Leiting Chen1, 2, Jim X. Chen3 and Yugang Liu1, 2
431
26
Yong Hu, Xizhu Mo*, Xiangzhou Zhang*, Yuran Zeng, Jianfeng Du, and Kang Xie
440
27
Katia R. Felizardo1, Stephen G. MacDonell2, Emília Mendes3, and José Carlos Maldonado1
450
28
Laila Cheikhi1, Rafa E. Al-Qutaish2, and Ali Idri1
462
29
Amir Seyed Danesh, Rodina Ahmad, Mahmoud Reza Saybani, and Amjed Tahir
471
30
Lasheng Yu and Mukwende Placide
479
31
Zi-qiang Li1, Yan He1, and Zhuo-jun Tian2
485
32
Jian Hu1 and Jiangsheng Liu2
493

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]