Volume 8 Number 5 (May 2013)
Home > Archive > 2013 > Volume 8 Number 5 (May 2013) >
Volume 8 Number 5 (May 2013)
Article# Article Title & Authors Page
1
Ruiqiang Yu1, 2, Zhiqiu Huang1, Lin Wang2, Hongjie Zhang2
1051
2
Don Libes, Antoine Gerardin, Severin Tixier, Fabian Neuhaus
1058
3
Chengxiang Zhuge1, Chunfu Shao1, Changqing Zheng2, Qiao Liang1, Jian Gao3
1063
4
Mohammed A. AlZain, Ben Soh, Eric Pardede
1068
5
Iyad Zayour1, Imad Moukadem2, Issam Moghrabi3
1079
6
Pengsen Cheng, Junxiu An
1086
7
Shen-Gang Hao1, Li Zhang1, Ghulam Muhammad2
1094
8
Hongjie Jia1, Shifei Ding1, 2, Hong Zhu1, Fulin Wu1, Lina Bao1
1101
9
Tongfeng Sun, Shifei Ding, Zihui Ren
1109
10
Yanqun Zhang, Yu Bao, Qianping Wang, Hui Xu
1117
11
Lei Mao1, 2, Yongguo Yang2, Hui Xu1, 2, Ying Chen3
1124
12
Aijuan Zhang1, 2, Jingxiang Gao2, Jiuyun Sun2, Cheng Ji1
1132
13
Junying Meng1, 2, Jiaomin Liu1, Juan Wang1, Ming Han1
1140
14
Chao Zhang1, Peng Cao2, Yixiang Cao2, Jianbo Li1
1145
15
Yongxian Song1, 2, Kangde Zhao2, Yuan Feng1
1151
16
Shunyuan Sun1, Jing Gao1, Minfang Chen1, Baoguo Xu1, Zhiguo Ding2
1157
17
Kuo-Hsien Hsia1, Shao-Fan Lien2, Juhng-Perng Su3
1162
18
Peng Qiangqiang, Zhao Long
1168
19
Yicun Hua1, Yongsheng Ding1, 2, Kuangrong Hao1, Yanling Jin1
1174
20
Ying Wang, Sheping Zhai, Jianyuan Liu
1180
21
Xiaolin Yi, Yishuang Ning
1186
22
Ying Ma, Fei Feng
1194
23
Yu Wang1, 2, Youfang Huang1, Huiqiang Zheng2, Daofang Chang1
1201
24
Guojin Zhu, Yefeng Chen
1209
25
Kui Fang, Weiqiong Bu, Wu Lou, Lu-Ming Shen
1219
26
Xiaoqin Zhang1, 2, Zhanqi Hu1, Zhe Hao1
1227
27
Chaogai Xue
1236
28
Yuanju Gan1, 2, Licheng Wang1, Jianhua Yan1, Yixian Yang1
1245
29
Hiroki Kumamoto, Takahisa Mizuno, Kensuke Narita, Shin-ya Nishizaki
1254
30
Fanbin Meng1, Lei Ding1, Sheng Peng1, Guangxue Yue2
1262
31
Ying Wang1, 2, Shihong Chen1, 3, Yimin Qiu1, 4
1268

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)
 • Frequency:  Quarterly
 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • APC: 500USD
 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]