Volume 9 Number 11 (Nov. 2014)
Home > Archive > 2014 > Volume 9 Number 11 (Nov. 2014) >
Volume 9 Number 11 (Nov. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
1
Yukun Dong
2771
2
Haokun Tang1, Shitong Zhu2, Jun Huang2, Hong Liu3
2778
3
Yan-xia JIN, Jing XUE, Zhi-bin SHI
2789
4
Fenghua Guo1, Caiming Zhang1, 2, Yan He1
2796
5
Mingliang Chen1, Sainan Liu1, 2
2804
6
Youness Laghouaouta1, Adil Anwar2, Mahmoud Nassar1, Bernard Coulette3
2813
7
Wei Liu
2823
8
Cheng Wang1, Zhicong Liang
2830
9
Zhongping Zhang1, 2, Chunzhen Fang1
2837
10
Lingling Zi1, Xin Cong1, Yaping Zhang2
2844
11
Tingting Liu, Shengxiao Guan
2851
12
Hong He, Dongbo Liu
2861
13
Daisen Wei1, 2, Longye Tang2, Xueqing Li1, Ling Shang3
2868
14
Pu Zhang1, 2, Zhongshi He1, Lina Tao3
2877
15
Zhenbo Bi1, Huiqin Wang2, Ying Lu2
2886
16
M.M. Mahbubul Syeed1, Imed Hammouda2
2895
17
Monan Wang
2910
18
Yi Sun, Zhiqiu Huang, Changbo Ke
2918
19
Xiaopeng Wang, Shengyang Wan, Tao Lei
2925
20
Dingguo Yu, Huxiong Li, Zhiwen Hu
2933
21
Mohammad Shamsul Arefin1, Geng Ma2, Yasuhiko Morimoto2
2938
22
Xiaobing Liu1, Xuan Jiao1, Tao Ning2, Ming Huang2
2948
23
Yitong Liu, Hao Liu, Yuchen Li, Yun Shen, Jianwei Wu, Dacheng Yang
2955
24
Zhongping Zhang1, 2, Long He1, Chao Zhang1
2966
25
Haiyan Guo1, Xiaoxiong Li2, Lin Zhou2, Zhenyang Wu2
2974
26
Yang Yang1, Wendai Lv2, Guangming Hou1, Junpeng Wang1
2981

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]