Volume 8 Number 1 (Jan. 2013)
Home > Archive > 2013 > Volume 8 Number 1 (Jan. 2013) >
Volume 8 Number 1 (Jan. 2013)
Article# Article Title & Authors Page
1
Azmat Ullah, Richard Lai
1
2
Dongyan Jia, Fuzhi Zhang, Sai Liu
11
3
Yingli Zhong, Jinghua Zhu, Meirui Ren, Yan Yang
19
4
Bo Jiang, Wei Chen, Hua Zhang, Weifeng Pan
25
5
Xusen Cheng, Yuanyuan Yu, Zhao Li
31
6
Weisheng Li1, Jiao Du1, Lifang Zhou2
39
7
Jun Yang, Yinglong Wang
47
8
Jianguo Chen1, 2, Hao Chen2
55
9
Wen-Hui Li, Bo Fu, Lin-Chang Xiao and Ying Wang, Pei-Xun Liu
63
10
Wenhui Li1, Yifeng Lin1, Bo Fu1, Mingyu Su1, Wenting Wu2
71
11
Yan Zhang1, Xun Zhang2, Li Lin3
78
12
Wenxian Xiao1, Zhen Liu1, Wenlong Wan1, Xiali Zhao2
85
13
Zhen Liu1, Wenxian Xiao1, Xiali Zhao2, Wenlong Wan1
93
14
Changfeng Zhu, Haijun Li, Qingrong Whang
101
15
Jingben Yin1, Yutang Liu2, Baolin Ma3, Dongwei Shi1
110
16
Baolin Ma1, Lei Geng2, Jingben Yin1, Liping Fan3
118
17
Xinjie Li1, Wenxian Xiao2, Zhen Liu2, Wenlong Wan2, Tiesong Hu3
126
18
Hongfen Jiang1, Yijun Liu1, Feiyue Ye1, Haixu Xi1, Mingfang Zhu1, Junfeng Gu2
134
19
Xiaobin Li1, 2, Jiansheng Qian1, Zhikai Zhao1
142
20
Cuiyun Hu, Xinjun Mao, Yin Chen
151
21
Kunlun Li, Zhe Wang, Chao Ma, Song Song
160
22
Yanhui Xia1, Zhengyou Wang2, Wan Wang2, Jin Wang2, Zheng Wan3, Weisi Lin4
168
23
Hui Li1, Shu Zhang2, Xia Wang1
176
24
Xiaodong Wang, Juan Wang
184
25
Dongqing Wu, Fengjian Yang, Chaolong Zhang
192
26
Dong Li1, Xiuyu Lu2, Xifeng Huang1, Wenhao Chen1
200
27
Yihua Lan1, Haozheng Ren1, Yong Zhang1, Chih-cheng Hung2
208
28
Yihua Lan, Yong Zhang, Haozheng Ren
218
29
Cunliang Liu1, 2, Yongguo Zheng1, Zhenkuan Pan2, Jinming Duan2, Guodong Wang2
228
30
Jinzhao Liu1, Dan Wang1, Yu Chen2, 3, Yongqiang Lv2, 3
236
31
Zhuxiao Wang1, Jing Guo2, Fei Chen3, Kehe Wu3, Peng Wang4
243
32
Lei Mao, Yongguo Yang, Hui Xu
251

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]