Volume 9 Number 1 (Jan. 2014)
Home > Archive > 2014 > Volume 9 Number 1 (Jan. 2014) >
Volume 9 Number 1 (Jan. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
1
Tan, Wen Xue1, Zhao, Chun Jiang2, Wu, Hua Rui3, Wang, Xi Ping4
1
2
Jianbin Ma1, Ying Li2, Guifa Teng1
11
3
Shiliang Luo1, Lianglun Cheng2, Bin Ren2, and Quanmin Zhu2
20
4
Hong Liu1, Yuanyuan Li2, Hanchao Yu2
26
5
Chaozheng Hu, Feng Shao, Gangyi Jiang, Mei Yu, Fucui Li, Zongju Peng
37
6
Le Wang1, 2, 3 Lin Feng2, 3, and Mingfei Wu2, 3
44
7
Heng Li1, Dan Yang2, Xiaohong Zhang2
57
8
Zhuangya Zhang1, Haiguang Zhang2, Yuanyuan Liu2, Qingxi Hu2
63
9
Chijun Zhang1, Guanyu Mu2, He Chen3, Tiezheng Sun4, Liyan Pang4
70
10
Marfizah Abdul Rahman, Rozilawati Razali, Dalbir Singh
76
11
Brahim Belattar1, Abdelhabib Bourouis2
82
12
Tingrui Pei1, Hongzhi Zhang1, Zhetao Li1, Youngjune Choi2
89
13
Zuohua Ding1, Hui Zhou1, Hui Shen1, Qi-wei Ge2
94
14
Shang Gao1, Ling Qiu2, Cungen Cao3
104
15
Basem Y. Alkazemi
111
16
Ruifu Wang1, Nannan Liu2, Maojing Xu2, Xiangchao Kong2
116
18
Jian Xu, Xuefeng Li, Yi Zhong and Hong Zhang
129
18
Chao Yun, Xiaomin Li
121
19
Yedi Yang1, Jin Li2, Qunxin Zhao3
140
20
Zhiyu Zhou1, Dichong Wu2, Xiaolong Peng3, Zefei Zhu4, Kaikai Luo5
147
21
Qingqi Pei, Jie Yu
154
22
Tiancheng Zhang, Yifang Yin, Dejun Yue, Xirui Wang, Ge Yu
162
23
Xiangyou Li, Qingxiang Zhang
169
24
Yichun Peng1, 2, 3, Yunpeng Wang1, 3, Yi Niu2, Qiwei Hu2
177
25
Jiechang Wen1, Suxian Zhang2, Junjie Yang3
184
26
Yong Zeng1, Xin Wang1, 2, Zhihong Liu1, Jianfeng Ma1, Lihua Dong3
190
27
Jian-hui Yang, Wei Dou
195
28
Minguang Song, Ping Guo
203
29
Jing Zhang
211
30
Wei-qiang Zhang1, Yi-mei Song2, Ji-qiang Feng3
216
32
Xiao-Zhi Gao1, 2, Jing Wang3, 5, Jarno M. A. Tanskanen4, Rongfang Bie3, Xiaolei Wang2, Ping Guo3, Kai Zenger2
230
32
Yuan Zhou, Hai-Lin Liu, Wenqin Chen, Jingqian Li
222
33
Dongjiang Ji, Wenzhang He
240
34
De-jin Kong, Xiao-ling Yao
246
35
Yuhuang Zheng1, 2, 3
251
36
Yanyang Guo1, Gang Wang1, Fengmei Hou1, Qingling Mei2
258

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]