Volume 5 Number 9 (Sep. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 9 (Sep. 2010) >
Volume 5 Number 9 (Sep. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editorial: Fei Yu, Chin-Chen Chang, Jian Shu, Guangxue Yue, Naiping Hu
1
Xixu Fu, Hui Wei
926
2
De-xin Gao1, 2, Jing-jing Wang3
934
3
Bo Meng, Zimao Li, Jun Qin
942
4
Yan Gao1, Jilin Yang2, Weifeng Du3
950
5
Pengliu Tan, Jian Shu and Zhenhua Wu
958
6
Ahmed Ali, Kenji Terada
966
7
Yefei Zhao, Zongyuan Yang, Jinkui Xie, Qiang Liu
974
8
Guisheng Fan1, 2, Huiqun Yu1, Liqiong Chen3, Caizhu Yu1
982
9
Liqiong Chen1, Guisheng Fan2, 3, Yunxiang Liu1
990
10
Abdallah Alashqur
998
11
Guangming Zhang1, Zhiming Cui1, 2, Jianming Chen1, Jian Wu1, 2
1006
12
Xuemin Zhang, Chang Liu, Langlang Wang, Qiuhong Piao
1014
13
Jie-xian Zeng, Yong-gang Zhao, Xiang Fu
1022
14
Rongsheng Dong, Zhao Wei, Xiangyu Luo, Fang Liu
1030
15
Jinwei Li, Guiping Liao, Xiaojuan Yu, Zhao Tong
1038

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]