Volume 5 Number 7 (Jul. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 7 (Jul. 2010) >
Volume 5 Number 7 (Jul. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
1
Dong Kun Noh
681
2
Surendra Kumar
689
3
Zuowen Tan1, 2
697
4
Jun He, Hua Zhang
705
5
Hao Liang1, 2, Fei Ren3, WanLi Zuo1, 4, FengLing He1, 4
713
6
Hongzhen Xu1, 2, 3, Guosun Zeng1, 3, Bo Chen1, 3
721
7
Min Gao, Zhongfu Wu
729
8
Huawang Shi1, Wanqing Li2
737
9
SongJie Gong
745
10
Shihua Wang1, Jianliang Ai2, Weihui Dai2, Yuanwei Li2
753
11
Changbing Jiang
761
12
Jian Wu1, 2, Yuan-feng Yang1, 2, Sheng-rong Gong1, 2, Zhi-ming Cui1, 2
769
13
C. M. Kung1, S. T. Chao2
777
14
Weihui Dai1, Yue Yu2, Yonghui Dai2, Bin Deng2
785
15
Yefei Zhao, Zongyuan Yang, Jinkui Xie, Qiang Liu
793

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]