Volume 5 Number 6 (Jun. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 6 (Jun. 2010) >
Volume 5 Number 6 (Jun. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
Jason C. Hung
1
Ivan A. Garcia and Carla L. Pacheco
565
2
Anand Paul, Yung Chuan Jiang, Jhing Fa Wang
573
3
Rafael Martínez-Peláez1, Francisco Rico-Novella1, Cristina Satizábal2
579
4
Neil Y. Yen1, Jason C. Hung2, Hui-Huang Hsu1, Timothy K. Shih3, Louis R. Chao1
585
5
Chi-Chao Lu1, Wen-Yuan Jen2
593
6
Jui-Chi Chang, Hsuan-Fu Wang, Fang-Biau Ueng
600
7
Hsing-I Wang
607
8
Hsien-Wei Yang1, Kuo Feng Hwang1, Shou-Shiung Chou2
615
9
Chuan-Feng Chiu, Steen J. Hsu, Sen-Ren Jan
622
10
Sherin M. Moussa1, 2, Gul A. Agha1
630
11
Chouyin Hsu, Minfeng Lee
637
12
Ali M. Alakeel
644
13
Asmaa Alsumait1, Asma Al-Osaimi2
654
14
Xu Zhou1, GuangXue Yue1, ZhiBang Yang2, KenLi Li2
662
15
Xiaoliang Meng1, Yichun Xie2, Fuling Bian1
671

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]