Volume 7 Number 11 (Nov. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 11 (Nov. 2012) >
Volume 7 Number 11 (Nov. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
1
Mei-Tai Chu and Rajiv Khosla
2389
2
Chuan-Long Wang1, Yan-Ping Wang1, and Jin Wang2
2400
3
Eder Mateus Nunes Gonc¸alves
2405
4
Md Enamul Kabir1 and Hua Wang2
2415
5
Ji Zhang
2424
6
Abdul Hafeez-Baig and Raj Gururajan
2437
7
Lili Sun1, Hua Wang1, Jeffrey Soar1, and Chunming Rong2
2443
8
Claudio V. Ribeiro1, Ronaldo R. Goldschmidt2, and Ricardo Choren3
2450
9
Izzat Iqbal Cheema1, Naveed Ramzan2, Nadeem Feroze2, and Muhammad Zafar Noon1
2460
10
WenXue Tan, YiYan Fan , XiPing Wang and XiaoPing Lou
2470
11
Hao Zhu1,2, Yi Zhuang2
2478
12
Dong-ming Li1, Li-juan Zhang2, 3, Ming-quan Wang1, Wei Su2
2488
13
Bing Cao1, Chenglong Liu2
2904
14
Tiejun Pan, Leina Zheng
2501
15
Lei La, Qiao Guo, Qimin Cao
2511
16
Khaled Khalfaoui1, Allaoua Chaoui2, Cherif Foudil1, Elhillali Kerkouche1
2518
17
Xiao Qiang1, Qian Xiao-dong2, Liao Hui3
2533
18
Mohamed El-Attar1, Mahmoud O. Elish1, Sajjad Mahmood1, James Miller2
2538
19
Bing-bing Qiu1, James Nga Kwok Liu2, Wei-min Ma1
2553
20
Qinsheng Du1, 2, Baohua Jiang3, Yonglin Tang3, Xiongfei Li1
2560
21
Wenhui Li, Mingyu Sun, Huiying Li, Bo Fu, Huichun Li
2567
22
Yanli Zhu, Quanrui Wang, Shiyong Li
2575
23
Xiang-jun Peng
2583
24
Qiaoyan Zheng, Mei Yu*, Gangyi Jiang, Feng Shao, Zongju Peng
2591
25
Xun Wang, Bai-Lin Yang
2599
26
Wenbin Zhao1, Zhengxu Zhao2
2606
27
Xiaoming Zhang, Guoqing Zhao, Pengfei Niu
2614
28
Hongzhi Guo1, 2, Qingcai Chen1, 2, Cong Xin1, Xiaolong Wang1, 2
2622
29
Hongzhi Hu1, Weihui Dai1, Yonghui Dai2, Hai Sun1, Peiran Zhang1, and Xiaofei Liu2
2630
30
Wu Zhengjiang, Zhang Jingmin and Gao Yan
2640
31
Shengbing Ren1, Dieudonne Muheto2
2649

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]