Volume 7 Number 7 (Jul. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 7 (Jul. 2012) >
Volume 7 Number 7 (Jul. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: M. Adel Serhani and A. Benharref
1
Zakaria Maamar1, Quan Z. Sheng2, Yacine Atif3, Sujith Samuel Mathew4, and Khouloud Boukadi5
1429
2
Rabeb Mizouni1 and Sanja Lazarova-Molnar2
1440
3
Nader Mohamed and Jameela Al-Jaroodi
1451
4
Mahdi Gueffaz, Sylvain Rampacek, Christophe Nicolle
1462
5
Feda AlShahwan, Francois Carrez, and Klaus Moessner
1473
6
Samir Ouchani, Yosr Jarraya, Otmane Ait Mohamed and Mourad Debbabi
1488
7
Djamila Mechta, Saad Harous, Mahieddine Djoudi, and Amel Douar
1496
8
Mohamed Vall O. Mohamed Salem
1505
9
Mohamed Amine M’hamdi1 and Jamal Bentahar2
1514
10
Wei Yuan, Liang Hu, Hongtu Li, Jianfeng Chu, and Yuyu Sun
1524
11
Guangbin Wang1, Yilin He2, and Kuanfang He2
1531
12
Yanxia Wang1, Yan Ma1, and Qixin Chen2
1539
13
Xiaoyun Yue1, GuoKun Xia2, and Yanpo Li1
1546
14
Mingyong Li, Yan Ma, and Yuanyuan Liang
1554
15
Wenqing Sun
1562
16
Liu Ye, Yanbo Zhang, Feng Liang, and Wang Duo
1569
17
Yi Ouyang and Jianguo Xing
1577
18
Jigang Wu, Xuejun Li, and Kuanfang He
1585
19
Wei Qiu1 and Li-Chen Zhang2
1593
20
Zhengwei Ma
1601
21
Tao He1 and Liping Li2
1609
22
Yunzhi Peng
1617
23
Wenqin Li and Daqing Wang
1625
24
Yan-pei Liu, Yuesheng Gu, and Chen Jun
1633
25
Yuesheng Gu1, 2, Yongchang Shi3, and Jianping Wang1
1641
26
Yun Pan1, Xiao-ling Zhu2, and Ting-gui Chen3
1649
27
Yingqiang Ding, Gangtao Han, and Xiaomin Mu
1657
28
Mohamed El-Attar1, Ravi Inder Singh2, and James Miller2
1664
29
Jianli Dong
1677

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]