Volume 6 Number 11 (Nov. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 11 (Nov. 2011) >
Volume 6 Number 11 (Nov. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Ran Chen, Dongye Su
2097
1
Jianli Dong1, Ningguo Shi2
2099
2
Hsiang-Chuan Liu1, Shih-Neng Wu2, Chin-Chun Chen3
2106
3
Ruihua Chang, Xiaodong Mu, Li Zhang
2114
4
Keming Tang1, 2, 3, Caiyan Dai2, Ling Chen2, 4
2121
5
Weibin Wu, Tiansheng Hong, Su Li, Jinxing Guo, Han Huang, Zhilin Mai, Dongdong Li
2129
7
Qi Fan, Chang-jie Zhu, Quan-gui Chen, Jian-yu Xiao, Bao-hua Wang, Yan-yan Guo
2143
8
Xiao Xue1, Zhe Wei2, Zhifeng Zeng2
2146
9
Qin Pan1, Chunnian Liu2, Dehui Yang2
2154
10
Guo-hong Gao, Xue-yong Li, Bao-jian Zhang, Wen-xian Xiao
2159
11
Jun-Qiang Su1, 2, 3, Bing-Fei Gu1, 2,Guo-Lian Liu1, 2
2137
11
Lu Shan
2167
12
Chwei-Jen Fan1, 2, Li-Chuan Wang1, 3, Huan-Ming Chuang1
2173
13
Haiwang Cao1, Chaogai Xue2, Lili Dong2
2178
14
Wei Dai1, Peng Hu2
2184
15
Qingtao Wu, Mingchuan Zhang, Ruijuan Zheng, Wangyang Wei
2189
16
Yong Yu1, 2, Tong Li1, 2, Qing Liu1, 2, Fei Dai1
2196
17
Jiangqing Wang, Rongbo Zhu
2201
18
Bai Jianbo, Hao Yuzhe, Miao Guochang
2209
19
Cai Jun1, 2, Yu Shun-Zheng1, Wang Yu1
2217
20
Bin Li, Xiaowei Zhang, Jun Wu, Junwu Zhu
2225
22
Jun Zhi1, 2, Jian-yong Liu2, Hui Yuan2, Guang-hua Wu2
2232
22
Haiyu Song1, 2, Xiongfei Li1, Pengjie Wang2, 3
2239
23
Yanjun Hu, Guanjun Wang, Xinde Cao, Lei Yang
2247
24
Chengwan He1, 2, Zheng Li2
2255
25
Michael deFreitas, Harvey Siy, Mansour Zand
2263
26
Armin Azarian, Ali Siadat
2271
27
Xiaojun Chen, Jing Zhang , Junhuai Li, Xiang Li
2282
28
Lei Zhang, Guo-xing Chen, Xue-zhi Xiang, Jing-xin Chang
2292
29
Changjun Zhu1, Zhenchun Hao2
2300
30
Muhammad Khurram Bhatti, C´ecile Belleudy, Michel Auguin
2308
31
Jingfeng Yan1, Chaofeng Guo1, Wenyin Gong2
2321

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]