Volume 6 Number 7 (Jul. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 7 (Jul. 2011) >
Volume 6 Number 7 (Jul. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Feng Gao, Tokuro Matsuo, Junhu Zhang, Shifei Ding
1163
1
Xiaopeng Hua1, 2, Shifei Ding1, 3
1166
2
Xin Liu1, Chengming Li2, Zhaoting Ma2, Jizhou Wang2, Wei Sun2
1174
3
Yang Xu1, 2, Xiaoyao Xie2, Huanguo Zhang1
1181
4
Rui-fu Wang1, 2, Quan-bo Xin1, Ai-chao Liu1, Shao-jie Zhao1
1188
5
Jinshan Zhu1, 2, Dahai Liu3, Qingliu Zeng1
1194
6
Chuanxu Wang
1201
7
Chuanxu Wang
1209
8
Ding Pan
1217
9
Gao Feng
1225
10
Chunmei Chi, Feng Gao
1230
11
Yu Songsen1, Peng Yun2, Yang Jian3, Zhang jiajing1
1235
12
Guorong Xiao
1241
13
Sheng Ding
1248
14
Gang Zheng1, 2, 3, Tian Yu1, 2
1257
15
Ziqiang Wang, Xia Sun
1265
16
Qing Feng Hu, Xi Min Cui, Guo Wang, Meng Ru Wang, Yin Xiao Ji, Wei Xue
1273
17
Bo Shao, Jiansheng Liu, Zhigang Huang, Rui Li
1281
18
Lingjia Gu, Ruizhi Ren, Shuang Zhang
1289
19
Wei Liang, Laibin Zhang, Mingda Wang
1297
20
Man Luo1, 2, Miao Qi1
1305
21
Xubing Zhang1, Bo Cai2
1313
22
Wu Peng, Li SiKun
1321
23
Haipeng Chen, Xuanjing Shen, Yingda Lv
1329
24
Yan Zhou1, Qing Zhu2, Yeting Zhang2
1337
25
Suyuan Wei1, Chao Ning2, Youxing Gong1
1345
26
Jun Chen1, 2, Yu Zhou1, Yajun Gao1, Bo Wang1, Linbo Luo3, Wenyu Liu1
1353
27
Yun-fang Zhu
1361
28
Liangxiao Jiang1, Chaoqun Li2
1368
29
Xiaohui Liu, Youwang Sun
1374

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)
 • Frequency:  Quarterly
 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • APC: 500USD
 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]